BB họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

BB họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 : Tải về

Thông báo Bổ nhiệm Giám đốc vận hành công ty

Thông báo Bổ nhiệm Giám đốc vận hành công ty. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023

Bấm vào đây để xem chi tiết

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2023

Bấm vào đây để xem chi tiết

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây 

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần riêng lẻ

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần riêng lẻ Chi tiết

Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2

Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2 Chi