Thương mại & dịch vụ khác

Unnamed (2)
Bên cạnh các lĩnh vực mũi nhọn như Thi công xây lắp, Tư vấn Thiết kế thì Telcom còn hoạt động ở các lĩnh vực như:  – Cho thuê văn phòng làm việc (tại 60 Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội và Tòa nhà 9 tầng của Công ty tại Lô 18 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, HN). – Dịch vụ trông giữ xe ô tô (tại 60 Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội và Tòa nhà 9 tầng của Công ty tại Lô 18 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, HN);  – Dịch vụ cho thuê sân tennis (tại 60 Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội và Tòa nhà 9 tầng của Công ty tại Lô 18 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, HN).
Loại hình hoạt động Thời gian
Sản xuất vật liệu xây dựng và những vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng dân dụng. 50 năm (1964-2014)
Đầu tư các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông và các lĩnh vực đầu tư khác theo quy định của Pháp luật. 17 năm (1997-2014)
Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. 20 năm (1994-2014)
Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc, sân tennis. 10 năm (2004-2014)