Tiếng Việt English


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 1. Chủ tịch HĐQT:              Ông Vũ Đức Quang
 2. Uỷ viên:                           Ông Dương Vũ Cường
 3. Uỷ viên:                           Ông Đặng Đức Khôi
 4. Uỷ viên:                           Ông Nguyễn Hoàng Long
 5. Uỷ viên:                           Ông Vũ Minh Yên
 
BAN KIỂM SOÁT
 
 1. Trưởng ban:                  Ông Nguyễn Công Toản
 2. Uỷ Viên:                          Bà Trần Thị Thu Thủy
 3. Uỷ Viên:                          Nguyễn Thị Kim Thu
BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 
 • Tổng Giám đốc:                 Ông Dương Vũ Cường
 • Phó Tổng Giám đốc:         Ông Trần Thanh Quỳnh
 • Văn phòng Tổng hợp:       ĐT: 04.36405420
 
CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 • Phòng Hành Chính Quản trị
                   Trưởng phòng: Bà Vũ Lệ Thủy. ĐT 04.36405424
 • Ban Nhân lực

                   Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Trìu. ĐT 04.36405421
 • Phòng Tài chính Kế toán
                   Trưởng phòng (Kế Toán trưởng Công ty): Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc. ĐT: 04.36403765/ 04.36405422

 • Phòng Kế hoạch Thi công
                   Trưởng phòng: Ông Hoàng Anh Chiến. ĐT: 04.36405423

 • Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp thông tin (MECIN)
                 Chủ tịch Công ty: Ông Vũ Đức Quang
                 Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Thắng
                 ĐT: 04.35119565          Fax: 04.35119565

 • Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp số 1
                   Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Chung
                   ĐT: 04.36408919          Fax: 04.36408900

 • Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp số 2
                   Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Lâm
                   ĐT: 04.38569959          Fax: 04.38569909

 • Chi nhánh Xí nghiệp Hàn nối và Đo kiểm

                   Giám đốc: Ông Lê Thanh Bình
                   ĐT: 04.3519979            Fax: 04.35130921

 • Chi nhánh miền Nam
                   Giám đốc: Ông Lê Văn Khoan
                   ĐT: 061.3955885          Fax: 061.3954788

 • Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế
                   Giám đốc: Ông Vũ Minh Yên
                   ĐT: 04.36405763          Fax: 04.36405766

         
 
 

Tin tức & Sự kiện

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến web site của chúng tôi qua đâu?

Qua các phương tiện truyền thông

Bạn bè giới thiệu

Tra google vô tình tìm thấy

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay: 89
 • Tháng hiện tại: 3856
 • Tổng lượt truy cập: 699928