Tiếng Việt English


Tư vấn thiết kế

Đăng vào : Thứ ba, 04-06-2013
Lĩnh vực tư vấn thiết kế cũng là một trong những thế mạnh của Telcom
TT Tên công trình
  Mạng cáp Thị xã Sơn la - tỉnh Sơn la giai đoạn 2003 - 2005
  Mạng viễn thông cho mục tiêu phục vụ 6 huyện Lạng sơn giai đoạn 2001 - 2002
  Xây dựng cột ANTEN tự đứng H=50M Bưu điện tây sơn tỉnh Bình định
  Cột ANTEN tự đứng H= 40M Bưu điện Lý sơn tỉnh Quảng ngãi
  Cột ANTEN tự đứng H= 40M Bưu điện Đức phổ tỉnh Quảng ngãi
  Mở rộng hệ thống Tổng đài EWSD thêm 24,960 số giai đoạn 2003- 2005  BĐ Tỉnh Bến tre
  MR hệ thống tổng đài 1000E10 thêm 51.280 số giai đoạn 2003 - 2005 BĐ tỉnh Bà rịa Vũng tàu
  MR hệ thống TĐ NEAX61 SIGMA thêm 50.672 số giai đoạn 2003 - 2005 BĐ tỉnh Đồng nai
  Mở rộng mạng cáp BĐ Long thành Tỉnh Đồng nai giai đoạn 2003 - 2005
  MR mạng cáp BĐ Tân phú, Vĩnh cửu Tỉnh Đồng nai GĐ 2003 - 2005
  Bổ sung mạng cáp Chương mỹ, Thanh oai, ứng hoà, Mỹ đức, Phú xuyên, Thường tín, Tỉnh Hà tây năm 2001 - 2002
  MR mạng cáp các huyện Giàu tiếng, Phú giáo GĐ 2003 - 2005 BĐ T.Bình dương
  Mạng cáp BĐ tỉnh Yên bái giai đoạn 2003 - 2005
  Tuyến truyền dẫn quang thành phố Yên bái - Trấn yên - Văn yên -  Âu lâu - Nam cường BĐ tỉnh Yên bái
  Mạng cáp thành phố Việt trì tỉnh Phú thọ giai đoạn 2003 - 2005
  Mạng cáp huyện Từ sơn - Tỉnh Bắc ninh giai đoạn 2003 - 2005
  MR mạng cáp các H Yên phong, Quế võ, Gia bình, Lương tài, Tỉnh Bắc Ninh GĐ 2003 - 2005
  Cột ANTEN tự đứng H=50M Bưu điện Yên phong tỉnh Bắc ninh
  Mở rộng mạng cáp TP PLEICU Bưu điện tỉnh Gia lai, giai đoạn 2003 - 2005
  Tuyến truyền dẫn quang Tây ninh Tân biên tỉnh Tây ninh Giai đoạn 2003 - 2005
  Mạng cống bể cáp các huyện BĐ tỉnh Bắc ninh (bổ xung GĐ 2003 - 2005 PHA SE 1)
  Hệ thống cống, cáp ngầm Quận Ngô Quyền, Hải an Thành phố Hải phòng giai đoạn 2003 - 2005
  Mạng cáp Cẩm phả, Uông bí, Móng cái Tỉnh Quảng ninh giai đoạn 2003  -2005
  Mở rộng tuyến truyền dẫn cáp quang nội tỉnh Bưu điện tỉnh Cao bằng giai đoạn 2003 - 2005.
Tuyến 1: Cao bằng - Mã phục - Quảng uyên - Phục hoà - Tà lùng
Tuyến 2: Mã phục - Trà lĩnh và Nậm thoong - Thông nông
  Mở rộng mạng cáp các huyện Phước long, Bù đăng tỉnh Bình phước 2003 - 2005
  Cải tạo, mở rộng mạng cáp các huyện Châu thành, Chợ gạo, Tân phước  Tỉnh Tiền giang (2003 - 2005)
  Tuyến truyền dẫn quang Hoà lạc - Xuân mai - Vác BĐ tỉnh Hà tây
  Mở rộng mạng cáp các huyện Thanh miện, Ninh giang và thành phố Hải dương -  Tỉnh Hải dương,  giai đoạn 2003 – 2005 (PHASE 2)
  Mở rộng mạng cáp huyện Tứ kỳ, cẩm giàng, Nam sách và Kim thành  Tỉnh Hải dương, bổ xung giai đoạn 2003 - 2005
  Mở rộng mạng cáp ngoại vi cho các trạm viễn thông thuộc đài vt Thiệụ hoá, Triệu sơn, tỉnh Thanh` hoá (bổ sung giai đoạn 2003 - 2005)
  Bổ sung dung lượng cho hệ thống tổng đài NEAX 61 SIGMA  thêm 51.000 số tỉnh Đồng nai giai đoạn 2003 - 2005
  Mở rộng mạng cáp các trạm viễn thông Hố nai và Tân hoà - Đài VT 2 - BĐ tỉnh Đồng nai năm 2004
  Mở rộng mạng cáp khu vực Đài viễn thông Quảng ngãi BĐ tỉnh Quảng ngãi, bổ sung giai đoạn 2003 - 2005
  Mở rộng mạng cáp cống Thị xã Cao bằng.Tuyến: Bưu điện - Thanh sơn, Gia cung, Tân giang
  Mở rộng mạng cống bể, cáp đài viễn thông lộc bình, Chi ma, na dương.Bưu điện tỉnh Lạng sơn năm 2005
  Mở rộng mạng cáp nội hạt các trạm Phước bình - Bưu điện tỉnh bình phước giai đoạn 2006 - 2008
  Mở rộng mạng cáp  trạm Đakia và Đak-ơ - Bưu điện tỉnh bình phước giai đoạn 2006 - 2008
  Trang bị phụ trợ và lắp đặt thiết bị mở rộng hệ thống chuyển mạch NEAX 61 sigma, bưu điện tỉnh đồng nai, giai đoạn 2006 - 2008
  Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang cho mạng MAN – ETHERNET
Giai đoạn 2007 – 2008, Bưu điện tỉnh Bến tre
  Mở rộng mạng cáp đài viễn thông Long Hồ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn I (2006 – 2008.)
  Lắp đặt Mở rộng các hệ thống tổng đài 1000E10 thêm 108.288 số Và mua sắm thiết bị phụ trợ giai đoạn  2006 – 2008, bưu điện tỉnh bà rịa vũng tàu
  Mở rộng mạng cáp đài viễn thông Măng Thít tỉnh Vĩnh Long , giai đoạn I (2006 – 2008.)
  Lắp đặt mở rộng hệ thống EWSD thêm 133.376 số giai đoạn 2006 - 2008 bưu điện tỉnh Bến tre
  Mở rộng mạng cống bể và tuyến cột khu vực trạm tây sơn  Đài Viễn thông 3 -  Bưu điện tỉnh Bình định (giai đoạn 2006 – 2008)
  MR mạng cáp các trạm  VT hưng nhượng, thạnh phú đông, tân hào, hưng phong và phước long thuộc huyện giồng trôm (giai đoạn 2006-2007) - Bưu điện tỉnh Bến tre
  Mở rộng mạng cáp đài viễn thông Thị xã Vĩnh long tỉnh Vĩnh Long  giai đoạn I (2006 – 2008.)
  Mở rộng mạng cáp đài viễn thông Binh Minh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn I (2006 – 2008.)
  Lắp đặt thiết bị đầu cuối quang SDH Bưu điện tỉnh Tuyên quang giai đoạn  2006-2008 (do Tập đoàn BC-VT Việt nam cấp tập trung)
  Mở rộng mạng cáp đài viễn thông Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn I (2006 – 2008).
  Đầu tư xây dựng tuyến cáp quang Ghép - Tĩnh gia
  Hệ thống cống, cáp ngầm Quận Ngô Quyền, Hải an Thành phố Hải phòng giai đoạn 2003 - 2005
  Xây dựng các tuyến cáp quang : An nhơn - Lộc thọ, Cát tiến - Đề gi, Chợ gành - Vĩnh lợi. Giai đoạn 2006 - 2008, Bưu điện tỉnh Bình định
  Mạng cáp Cẩm phả, Uông bí, Móng cái Tỉnh Quảng ninh giai đoạn 2003  -2005
  Mở rộng mạng cáp các trạm viễn thông Trung tâm Bình đại, Thới thuận, Thạnh phước, Thới lai, Thừa đức, Châu hưng, Long hoà, Lộc thuận, thuộc đài viễn thông Bình đại – huyện Bình đại Bưu điện tỉnh Bến tre năm 2007
  Cải tạo, mở rộng mạng cáp các huyện Châu thành, Chợ gạo, Tân phước  Tỉnh Tiền giang (2003 - 2005)
  Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang cho mạng MAN – ETHERNET
Bưu điện tỉnh Bạc liêu Giai đoạn 2007 – 2008
  Mở rộng mạng truyền dẫn quang phía Tây tỉnh Tiền giang giai đoạn 2003 - 2005
  Xây dựng tuyến truyền dẫn quang Yên bái – Cẩm ân - Động quan - Lục yên,   bưu điện tỉnh Yên bái (giai đoạn 2007 – 2008)
  Xây dựng tuyến truyền dẫn cáp quang treo 24FO từ Đài viễn thông Tràng định - Đài viễn thông Trung tâm - Đài viễn thông Hữu Lũng,  tỉnh Lạng sơn giai đoạn 2006 - 2008
  Lắp đặt thiết bị ip dslam alcatel phục vụ phát triển mạng lưới  năm 2008 (pha 1)
  Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang cho mạng MAN – ETHERNET Giai đoạn 2007 – 2008, Bưu điện tỉnh Bến tre
  HM: Xây dựng tuyến cáp quang Thành phố Long xuyên và các huyện Ch? m?i, Phú tân. Dự án: Xây dựng mạng cáp quang MAN-ETHERNET Viễn thông An giang giai đoạn 2007 - 2008
  Lắp đặt thiết bị ip dslam  Viễn thông Long an
năm 2008
  Xây dựng các tuyến truyền dẫn và cáp điện cho các trạm BTS thuộc các huyện: Văn quan, Bình gia, Bắc sơn, tỉnh Lạng sơn năm 2008 (huyện Văn quan)
  Xây dựng các tuyến cáp khắc phục hậu quả cơn bão số 4 năm 2008Trung tâm viễn thông Lục yên - Viễn thông Yên bái
  Thu hồi và kéo lại cáp đồng phục vụ phát triển mạng cho trung tâm Viễn thông Gò công Tây, Gò công Đông và thị xã Gò Công - tỉnh Tiền giang năm 2008
  Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang cho mạng MAN – ETHERNET  Bưu điện tỉnh Bạc liêu Giai đoạn 2007 – 2008
  Xây d?ng m?i tuy?n c?t ph?c v? cho m?ng cáp quang 2006 - 2008  và mạng MAN E - Tỉnh Long an năm 2009
  Xây dựng nhà cho các trạm BTS thuộc các huyện : Văn quan, Bình gia, Bắc sơn tỉnh Lạng sơn năm 2008
  Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng VINAPHONE tại các trạm BTS:Xã Xuân long, Thôn 4 xã Ngọc Chấn, Thôn Khuân đát xã Phúc an và khu 6 thị trấn Thác bà Thuộc trung tâm viễn thông Yên bình - Viễn thông Yên bái năm 2009
  Di dời trạm HOST Mỏ cày - Viễn thông Bến tre năm 2009
  Xây dựng tuyến cáp quang mỏ cày – Thạnh phú m?ng Man - E Viễn thông Bến tre năm 2009
  Di chuyển hệ thống cống bể, cột và cáp viễn thông để phục vụ việc GPMB quốc lộ 18A đoạn từ cầu Ba chẽ đến Tiên yên, viễn thông Quảng ninh năm 2009
  XD các tuyến cáp quang phục vụ khách hàng lớn huyện Tân thành VT Bà rịa - Vũng tàu năm 2009
  Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng VINAPHONE tại các trạm BTS: Sơn thịnh và Phình hồ thuộc trung tâm viễn thông Văn chấn - Viễn thông Yên bái năm 2011
  Di dời trạm viễn thông Phong khê Viễn thông Bắc ninh năm 2010
  Mở rộng các điểm vệ tinh truy nhập giai đoạn 1 huyện Dĩ an, Tân uyên, Dầu tiếng, Phú giáo - Viễn thông Bình dương năm 2009 - Phần thu hồi điều chuyển
  Xây dựng mạng truy nhập quang (ODN) KV CES Host Biên hoà, Hoá an – Trung tâm viễn thông 2 - Viễn thông Đồng nai
  Mua sắm và lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang phục vụ phát triển mạng 3G Viễn thông Đồng tháp năm 2009
  Đầu tư cột BTCT phục vụ tách cáp ra kkỏi cột điện lực tại các TTVT Sa Đéc và Châu Thành - Viễn thông Dồng Tháp năm 2010
  Truyền dẫn cáp quang cho các trạm BTS thuộc huyện : Xuyên mộc, Tân thành, và Thị xã Bà rịa năm 2009
  Xây dựng tuyến cống bể phục vụ di dời hệ thống hạ tầng viễn thông dọc quốc lộ 51 khu vực huyện Tân Thành đoạn từ KM39+200 đến KM 55+250  Lề bên phải hướng Biên hoà - Vũng tàu
  Sản xuất cột ANTEN dây co, cầu cáp cho các trạm BTS:Phù Lưu 2, Minh Hương 2, Băng Cốc 2, Hùng Mỹ 2, Tân Mỹ 2, Vinh QUang 2, Phú Bình 2, Thổ Bình 2, Minh Quang 3, Năng Khả 2, Khuôn Hà 2, Lăng can 2, Thượng Lâm 2, Yên Lập 3, Lực Hành 2, Đạo Viện 2, Kiến Thiết 2, Chiêu Yên 2, Tân Tiến 2, Lăng Quán 1, Lăng Quán 2, Nhữ Khê 2 & An Khang 2, Hùng Lợi 2, Thượng Âm,   Phúc ứng 3, Đông Thọ 2, Hợp thành 3, Tú thịnh 2, TràngĐà 3  & ỷ La 4 mạng thông tin di động VINAPHONE khu vực các huyện Na Hang, Chiêm hoá, Hàm yên, Yên Sơn,   Sơn dương & Thị Xã Tuyên quang, tỉnh Tuyên quang đợt 2 năm 2009.
  Xây dựng các tuyến cáp quang cho các trạm NodeB 3G, cáp quang cho tuyến mạch vòng ring bảo vệ các trạm BTS mạng thông tin di dộng VINAPHONE  - viến thông Tuyên Quang năm 2010
  Mở rộng mạng cáp quang cho các trạm viễn thông Bà rịa, Chí Linh, Lò VôI, Châu pha, Tân Hưng, Long phước, Long tân, Đất Đỏ, Bình Giã, Quảng Thành năm 2010
  Xây dựng thiết bị phụ trợ 12 tr?m BTS:ấp 3B-Phước Lợi, Xã Mỹ Yên, ấp 4 - An thạnh, ấp 9 - Thạnh Hoà, Ngã 3 Rạch rít, ấp 1-Long hảỉ, Cầu Ông Bình, Phước Lâm 2, Đồn Rạch Cốc, Bến kè-Thuỷ đông, Chùa nổi, Cái sách-Vĩnh Châu B  - Viễn thông Long An nam 2009
  Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng VINAPHONE tại 4 trạm BTS gồm: Bưu điện tỉnh Yên Bái; Hợp Minh 2;Việt Cường 2; Phường Hồng Hà thuộc Trung tâm Viễn thông Thành Phố - Viên thông Yên Bái năm 2011
  Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng VINAPHONE tại 5 trạm BTS gồm: Thôn 5 xã Đào Thịnh; Thôn 4 thị trấn Cổ Phúc; xã Hoà Cuông; Minh Quán 2; Quy Mông 2 thuộc Trung tâm Viễn thông Trấn Yên - Viên thông Yên Bái năm 2011
  Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng VINAPHONE tại 4 trạm BTS gồm: Bản Chanh; Bản Đêu; trường CĐSP TX Nghĩa Lộ; Bản Lìu thị trấn Trạm Tấu  thuộc Trung tâm Viễn thông Miền Tây - Viên thông Yên Bái năm 2011
  Đầu tư cáp quang nâng cao năng lực truyền dẫn VNPT Đồng Tháp năm 2011
  Xây dựng mạng truy cập qung(ODN)  CES Long bình,  RSU Tân hiệp , RSU Tam hiệp , RSU Bình đa - Trung tâm Viễn thông 2 - Viễn thông Đồng Nai năm 2011
  Xây dựng mạng truy nhập quang (ODN)  các trạm viễn thông: Quyết thắng, Bửu long , Trảng dài- Trung tâm Viễn thông 2 - Viễn thông Đồng nai năm 2011
  Di dời tuyến cáp phục vụ công tác GPMB thi công cầu Long Hồ thuộc Quốc lộ 53 và tách cáp khỏi cột điện lực khu vực huyện Long Hồ - Viễn thông Vĩnh Long năm 2011
  Sửa chữa cải tạo tách cáp khỏi cột điện lực khu vực huyện Bình Minh - Viễn thông Vĩnh Long năm 2011
  XD các tuyến truyền dẫn quang phục vụ kết nối các thiết bị IP-DSLAM vào mạng Man-E, tỉnh Tiền Giang năm 2011
  Xây dựng tuyến truyền dẫn quang cho 30 trạm BTS VNP đợt 1 năm 2011
  Truyền dẫn cáp quang cho các trạm BTS  thuộc Khu vực huyện Tân Thành - Viễn thông Bà rịa Vũng Tàu năm 2011
  ửa chữa mạng ngoại vi các trạm viễn thông  Trung tâm Châu Thành, Giao Long, Phú Túc, Tiên Thủy, An Hiệp,  Trung tâm Viễn thông Châu Thành, VT Bến tre năm 2011
  Trồng cột viễn thông tách cột điện lực TTVT Bến Lức, Thủ Thừa, TTVT Đức Hòa, Đức Huệ, TTVT Cần Đước, Cần Giuộc - Viễn thông Long An Năm 2011
  Lắp đặt các tuyến truyền dẫn quang phục vụ phát sóng 78 trạm BTS VINAPHONE năm 2011 (đợt 1) Viễn thông Cần Thơ - Hậu giang năm 2011
  Lắp đặt thiết bị phụ trợ 35 trạm BTS đợt 2  - khu vực TP Cần Thơ - Viễn thông Cần Thơ năm 2011
  Thi công móng cột, móng dây co, móng đặt trạm SHELTER, đường cấp điện AC, hệ thống tiếp địa và lắp dựng cột Anten dây co các trạm BTS: An Tường 2, An Tường 3, Tân Long 3, Văn Phú, Đại Phú 2, Tân Hà 3 & Ngọc Hội 4 mạng thông tin di động VINAPHONE khu vực các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương và Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang năm 2011
  Sửa chữa dịch chuyển tuyến cống bể, cột , cáp khu vực xã Đình Tổ và xã Nguyệt Đức  huyện Thuận Thành  năm 2011
  Sửa chữa dịch chuyển tuyến cống bể, cột , cáp khu vực xã An Bình, xã Đình Tổ, xã Ninh Xá và xã Trạm Lộ -  huyện Thuận Thành năm 2011
  Kéo cáp quang cho VMS thuê kênh truyền dẫn giai đoạn I năm 2012
  Lắp đặt các tuyến truyền dẫn quang phục vụ phát sóng 78 trạm BTS VINAPHONE năm 2011 (đợt 2) - khu vực Cần Thơ
  Trồng cột cho các tuyến cáp quang phục vụ các trạm BTS của VMS và VINAPHONE  - Viễn thông Cần Thơ năm 2011
  Sửa chữa dịch chuyển tuyến cống bể, cột, cáp khu vực xã Mão Điền, Song Hồ, An Bình Song Liễu - huyện Thuận Thành năm 2012
  Và rất nhiều công trình khác có giá trị KSTK và lập dự án lớn đã ký với các Viễn thông tỉnh thành trên cả nước.
 

Tin tức & Sự kiện

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến web site của chúng tôi qua đâu?

Qua các phương tiện truyền thông

Bạn bè giới thiệu

Tra google vô tình tìm thấy

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 92
  • Tháng hiện tại: 3859
  • Tổng lượt truy cập: 699931