Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Nhadautu Muon Ir Tot Lanh Dao Phai Co Tam 1053 E1551857096353 380x228

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Bấm vào đây để xem nội dung chi  tiết.