Bổ nhiệm cán bộ

000 1

Ngày 11/4/2019, Công ty cổ phần phát triển công trình Viễn thông (Telcom) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty TELCOM.

000

Ông Vũ Minh Yên – Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Trần Thanh Quỳnh PTGĐ về nghỉ theo chế độ.

Ông Vũ Minh Yên sinh năm 1975, là thạc sỹ Công nghệ điện tử Viễn thông, Thạc sỹ quản trị kinh doanh bắt đầu làm việc tại Công ty công trình Bưu điện nay là Công ty cổ phần phát triển công trình Viễn thông từ năm 1998 với chức danh kỹ sư thiết kế. Tháng  8/2008, ông Yên được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế. Tháng 8/2016 được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế. Trong gần 3 năm điều hành, quản lý xí nghiệp với những thành tích ấn tượng; Trên cương vị lãnh đạo, ông đã thành công trong việc tổ chức, quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế. Doanh thu hàng năm vượt từ 150% đến 230% so với kế hoạch giao. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 20 triệu đồng/người/tháng

Hiện nay Công ty cổ phần phát triển công trình Viễn thông  đang thực hiện mạnh mẽ công tác tái cơ cấu, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, việc lựa chọn nhân tố lãnh đạo am hiểu về quản trị doanh nghiệp và có kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ dẫn dắt hoạt động SXKD của Công ty ngày càng phát triển.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Quân
Nguồn tin: TELCOM., JSC