Thông báo mời họp; Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2021.

Unnamed (1)

Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông trân trọng kính mời quí vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Xem nội dung chi tiết tại đây.