Xin gia hạn thời hạn công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2016 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông

Nhadautu Muon Ir Tot Lanh Dao Phai Co Tam 1053 E1551857096353 380x228

Xin gia hạn thời hạn công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2016 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông

Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông có văn bản gửi UBCK nhà nước về việc xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2016 và đã được UBCK Nhà nước chấp thuận theo văn bản số 1865/ UBCK Nhà nước ngày 10/4/2017. Xin mời bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ của văn bản.