CƠ CẤU TỔ CHỨC

Click me!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Chủ tịch HĐQT:              Ông Nguyễn Hòa Hiệp
 2. Uỷ viên:                           Ông Lê Hải Đoàn
 3. Uỷ viên:                           Bà Ngô Thị Bích Vân

BAN KIỂM SOÁT

 1. Trưởng ban:                  Ông   Nguyễn Công Toản 

BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 

 • Tổng Giám đốc:                  Ông Đỗ Quốc Toản
 • Phó Tổng Giám đốc:          Ông 
 • Văn phòng Tổng hợp:       ĐT: 024.36405420

 
CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • Văn phòng Tổng hợp

                   Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Ngọc Trìu. ĐT: 024.36405424

 • Phòng Tài chính Kế toán

                  Trưởng phòng (Kế toán trưởng Công ty): Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc.                                                               ĐT: 024.36403765/ 024.36405422

 • Phòng Kế hoạch Thi công

                 Trưởng phòng: Ông Hoàng Anh Chiến. ĐT: 024.36405423

 • Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây lắp thông tin (MECIN CO)

                 Chủ tịch Công ty:     Ông Nguyễn Công Toản
                 Giám đốc:                 Ông Nguyễn Hữu Thắng
                 ĐT: 024.35119565          Fax: 024.35119565

 • Chi nhánh Công ty CP phát triển công trình Viễn Thông – Công ty TELCOM I

                   Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Lâm
                   ĐT:                                  Fax: 

 • Chi nhánh Công ty CP phát triển công trình Viễn Thông – Công ty TELCOM III

                   Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Chung
                   ĐT:                                  Fax: 

 • Chi nhánh Công ty CP phát triển công trình Viễn Thông – Công ty TELCOM IV

                   Giám đốc: Ông Lê Thanh Bình
                   ĐT:                                  Fax: 

 • Chi nhánh Công ty CP phát triển công trình Viễn Thông – Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế

                   Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Hùng
                   ĐT: 024.36405765          Fax: 024.36405766

THƯ VIỆN ẢNH