Báo cáo tài chính Năm 2018

165964 C436 3 1502725019366

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã kiểm toán năm 2018

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết
Tác giả bài viết: TELCOM., JSC
Nguồn tin: TELCOM., JSC