Hủy lập danh sách cổ đông tại ngày 13/04/2020 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Unnamed (1)

Hủy lập danh sách cổ đông tại ngày 13/04/2020 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết.
Tác giả bài viết: TELCOM.JSC Nguồn tin: TELCOM.JSC