Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam sở hữu.

Shutterstock 1014889591 Otxj

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam sở hữu.

Bấm vào đây để xem tài liệu chi tiết.
Tác giả bài viết: TELCOM.JSC
Nguồn tin: TELCOM.JSC