Thông báo họp ĐHCĐ năm 2019

Nhadautu Muon Ir Tot Lanh Dao Phai Co Tam 1053 E1551857096353 380x228

Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông xin thông báo tới quý cổ đông một số nội dung về đại hội cổ đông năm 2019, gồm: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông; Ngày họp đại hội cổ đông; Địa điểm tổ chức đại hội cổ đông năm 2019.

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết

Tác giả bài viết: TELCOM
Nguồn tin: TELCOM., JSC