Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Nhadautu Muon Ir Tot Lanh Dao Phai Co Tam 1053 E1551857096353 380x228

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã kiểm toán năm 2017

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết