Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Uploaded Thanh Lap Cong Ty Tnhh Cr 420x270

Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung: Biên bản họp; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.
Tác giả bài viết: TELCOM
Nguồn tin: TELCOM.,JSC