Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Tong Ket Cong Tac Dang Chuyen Mon Cong Doan Nam 2014 Va Phat Dong Phong Trao Thi Dua Nam 2015 9

Vừa qua, Đảng ủy, chuyên môn, Công đoàn Công ty cổ phần phát triển công trình Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, Công đoàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2015. Các đồng chí: Đỗ Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy-Tổng giám đốc;

Trần Thanh Quỳnh-Chủ tịch Công đoàn Công ty-Phó Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Vũ Đức Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; các đồng chí nguyên là Tổng giám đốc, nguyên là Chủ tịch công đoàn các thời kỳ cùng đại diện các tập thể người lao động trong Công ty.
Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Đồng chí Đỗ Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2014,  Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng  chỉ đạo các đơn vị, có nhiều giải pháp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trên các mặt chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đoàn thể. Công tác phát triển Đảng được quan tâm chú trọng. Đảng ủy Công ty đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi ủy trực thuộc tổ chức đại hội Chi bộ và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty  lần thứ 39 nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn.
Trong hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua với chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Các hoạt động giao lưu văn hóa  đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Đội văn nghệ của Công ty

Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015
Với những kết quả đạt được, Công đoàn công ty được tặng bằng khen, Công đoàn Xí nghiệp Hàn nối đo kiểm được tặng Cờ thi đua Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Công đoàn Xí nghiệp xây lắp số III và Công đoàn Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp thông tin được tặng Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Có 3 cá nhân được tặng Bằng khen.
Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015
Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2014, đồng chí Trần Thanh Quỳnh-Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Công ty đã phát động thi đua năm 2015 với các chỉ tiêu: Doanh thu đạt 100 tỷ; Lợi nhuận đạt 7 tỷ; Nộp ngân sách Nhà nước 10 tỷ. Thu nhập của người lao động tăng 10%. Phấn đấu công ty được tặng cờ thi đua của Tập đoàn. Là đơn vị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại Hội nghị, đại diện các ban, đơn vị của Công ty đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2014, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất, kiến nghị bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015
Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2014 nhận khen thưởng.

Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015
Trao bằng khen của Tập đoàn cho đồng chí Thạch nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
Bước sang năm 2015 với một khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là việc tổ chức  Đại hội  Đảng bộ Công ty lần thứ 39, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty, Tông giám đốc công ty  đề nghị các  đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ  tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ công ty để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các tổ chức đoàn thể  tăng cường phối hợp công tác; nâng cao chất lượng, năng lực làm việc,  chú trọng công tác chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo động lực mới, khí thế mới để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.