Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Telcom

Download

Quyết định số 783/ QĐ-SGDHN ngày 18/9/2017 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Telcom

Xin mời bấm vào đây để đọc Quyết định số 783/ QĐ-SGDHN ngày 18/9/2017 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Telcom