Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Telcom

Download

Thông báo số 1235/ TB-SGDHN ngày 18/9/2017 của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Telcom

Xin mời bấm vào đây để đọc nội dung Thông báo số 1235/ TB-SGDHN ngày 18/9/2017 của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Telcom