Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2023

Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông trân trọng kính mời quí cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Bấm vào đây để xem chi tiết