Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây