Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Telcom năm 2018

Unnamed (1)

Thư mời tham dự ĐHCĐ năm 2018; Giấy Xác nhận tham dự ĐHCĐ, Giấy Ủy quyền tham dự ĐH; Chương trình ĐHCĐ; Tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2018…

Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2018.
Bấm vào đây để đọc nội dung chi tiết giấy mời họp và các văn bản kèm theo: Giấy mời tham dự ĐHCĐ năm 2018; Giấy Xác nhận tham dự ĐHCĐ, Giấy Ủy quyền tham dự ĐH; Tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2018…
Nguồn tin: TELCOM.,JSC